Agenzija Zghazagh St. Joseph High Road St. Venera, SVR 1013, Malta

Illum il-ġurnata hi ftit diffiċli li wieħed issib ħin biex jagħmel volontarjat. Madanakollu, il-benefiċċji tal-volontarjat huma ħafna. Apparti li joffri għajnuna lill-persuni fil-bżonn u lill-komunità inġenerali, l-akbar benefiċċju u sodisfazzjon jesperjenzah il-voluntier!

L-għajnuna lil ħaddieħor għandha impatt pożittiv kemm fuq is-saħħa mentali kif ukoll is-saħħa fiżika tal-individwu. Fost ħafna benefiċċji nsibu li l‑volontarjat jgħin biex inaqqas l-istress, jikkombatti d-dipressjoni, iżomm l-individwu motivat u jipprovdi sens ta’ skop u identità. Meta int tkun voluntier, ma jfissirx li bilfors trid tiddedika l-ħin kollu tiegħek taħdem lejn il-komunità.

a calculator
skemi ta’ fondi
volunteers pointing at camera
volontarjat f’malta
volunteers jumping up
korp ewropew ta’ solidarjeta’

Related Posts

Leave a comment