Scroll Top
Agenzija Zghazagh St. Joseph High Road St. Venera, SVR 1013, Malta

L-Aġenzija Żgħażagħ tipprovdi liż-żgħażagħ bil-ħin u l-ispazju biex jagħmlu ħbieb, jitgħallmu b’modi ġodda u jiżviluppaw it-talenti tagħhom. Dan jista’ jsir permezz tas-servizzi reġjonali u l-programm estensiv tagħna tal-empowerment.

Permezz tas-servizz interattiv YIOSS jipprovdi informazzjoni dwar diversi servizzi u opportunitajiet disponibbli għaż-żgħażagħ; kif ukoll nagħtu ċans liż-żgħażagħ isemmgħu l-opinjonijiet tagħhom dwar kwistjonijiet li huma jaffaċċjaw. Permezz tal-Eurodesk, il-Karta Żgħażagħ u l-parteċipazzjoni tagħna fi programmi tal-UE, iż-żgħażagħ jingħataw l-opportunità li jesploraw il-ħajja, it-tagħlim u opportunitajiet ta’ impjieg fuq livell Ewropew.

a person holding an open book on a table

YIOSS huwa ċentru ta’ informazzjoni li jaħdem maż-żgħażagħ, li jipprovdi aċċess għal informazzjoni u gwida, f’ambjent sigur u ġovanili. L-għan taċ-ċentru huwa li jgħin liż-żgħażagħ isibu tweġibiet għal mistoqsijiet, fosthom dwar l-edukazzjoni, ix-xogħol, l-akkomodazzjoni, is-saħħa, ir-relazzjonijiet, flus, divertiment u attivitajiet kulturali.

european youth information charter banner

Is-servizz ipprovdut minn YIOSS, huwa bbażat fuq iċ-Ċarter Ewropew tal-Informazzjoni għaż-Żgħażagħ. YIOSS joffri drop in service għaż-żgħażagħ kollha ta’ bejn it-13 u t-30 sena filwaqt li huwa mgħammar b’teknoloġiji moderni sabiex jiffaċilita l-aċċess. Is-servizz mogħti huwa bla ħlas.

 YIOSS jindirizza liż‑żgħażagħ kollha u jaħdem skont il-bżonnijiet tal-individwu. Tkun xi tkun il-mistoqsija, ibda magħna.

  • Jipprovdi informazzjoni affidabbli, eżatta u li tinftiehem;

 

  • Jagħti aċċess għal sorsi u referenza ta’ informazzjoni differenti;

 

  • Jagħti ħarsa ġenerali lejn l-għażliet u l-possibilitajiet disponibbli fuq is-suġġett mistoqsi miż-żgħażagħ;

 

  • Jassisti liż-żgħażagħ jakkwistaw l-aħjar informazzjoni meħtieġa;

 

  • Jassigura li ż-żgħażagħ ikunu konxji tad-drittijiet u s-servizzi kollha disponibbli għalihom u kif għandhom jaċċessawhom;
  • Jaċċerta li l-informazzjoni miksuba hi ta’ kwalità;

 

  • Jagħti forma ta’ gwida liż-żgħażagħ biex jagħmlu deċiżjonijiet infurmati, filwaqt li jipprovdi informazzjoni rigward opportunitajiet relevanti max-xewqat tagħhom;

 

  • Joffri mezzi differenti ta’ komunikazzjoni u djalogu, sabiex iż-żgħażagħ jirċievu l-assistenza meħtieġa rigward l-informazzjoni u għarfien li jkollhom bżonn;
  • Jikkontribwixxi fl-iżvilupp fil-qasam tal-midja u l-informazzjoni taż-żgħażagħ.