Scroll Top
Agenzija Zghazagh St. Joseph High Road St. Venera, SVR 1013, Malta

L-Aġenzija Żgħażagħ, l-aġenzija nazzjonali taż-żgħażagħ f’Malta, tmexxi s-Servizz ta’ Informazzjoni għaż-Żgħażagħ magħruf aktar bħala YIOSS.

YIOSS huwa ċentru ta’ informazzjoni li jaħdem maż-żgħażagħ, li jipprovdi aċċess għal informazzjoni u gwida, f’ambjent sigur u ġovanili. L-għan taċ-ċentru huwa li jgħin liż-żgħażagħ isibu tweġibiet għal mistoqsijiet, fosthom dwar l-edukazzjoni, ix-xogħol, l-akkomodazzjoni, is-saħħa, ir-relazzjonijiet, flus, divertiment u attivitajiet kulturali.

YIOSS joffri drop in service għaż-żgħażagħ kollha ta’ bejn it-13 u t-30 sena; filwaqt li huwa mgħammar b’teknoloġiji moderni sabiex jiffaċilita l-aċċess. Is-servizz mogħti huwa bla ħlas.

Agħmel kuntatt magħna jew żur l-uffiċċju ta’ informazzjoni għaż-żgħażagħ ġewwa Sta Venera

10 snin ta’ servizz!

Ma nafux xi sfidi se joffrulna l-għaxar snin li ġejjin, madanakollu nistgħu nassiguraw l-istess livell ta’ impenn u servizz, li wassal biex jiddefinixxi s-servizzi u r-reputazzjoni tagħna.

Grazzi lil kull min kien parti mis-suċċess ta’ Aġenzija Żgħażagħ u ninsabu ħerqanin għal kisba ta’ aktar suċċessi fl-għaxar snin li ġejjin!!

Youth Worker Online banner
Ħu ħsieb il-benesseri tiegħek. Tgħallem aktar dwar opportunitajiet kurrenti, esperjenzi ta ‘tagħlim u ħafna aktar!
Agħmel kuntatt ma’ wieħed mill-ħaddiema maż-żgħażagħ tagħna fejn għandek l-opportunita’ li titkellem fi spazju sigur onlajn. Dan is-servizz jingħata b’xejn lil żgħażagħ bejn it-13 u t-30 sena .
Nagħtu aktar setgħa liż-żgħażagħ permezz tad-dinja diġitali!
Choosedays huwa wieħed mill-programmi onlajn ta’ kull ġimgħa ta’ Aġenzija Żgħażagħ. Il-programm fih diskussjonijiet differenti bejn il-Youth Worker Rebecca u mistednin li ġejjin minn oqsma differenti tal-ħajja li jipprovdu informazzjoni  dwar karrieri differenti li wieħed jista’ jagħżel li jimbarka fihom.
person standing in front of library books with a bag over their shoulder, wearing a brown shirt
EDUkazzjoni
group working and cutting papers
Xogħol
doctor with stethoscope and pens in their scrub's pocket
SAĦĦA
person reading a book
DIVERTIMENT U KULTURA
people standing and waiting
STIL TA’ ĦAJJA
people overlooking the city
OPPORTUNITAJIET
bicycles on top of yellow mini van on top of a teal bus
VJAĠĠAR U TRANSPORT F’mALTA
someone holding a clear plastic bottle near sand
VOLONTARJAT
Young Reporters banner

Young Reporters inkoraġġiet numru ta’ żgħażagħ biex jitgħallmu l-arti ta’ rappurtaġġ.

Il-parteċipanti żagħżagħ ingħataw taħriġ mwassal minn professjonisti tal-midja, li ppermettilhom jgħammru lilhom nfushom b’ħiliet neċessarji u jiżviluppaw artikli interessanti li jorbtu mat-tema ‘Kwistjonijiet taż-Żgħażagħ u l-UE’

trust yourself to talk banner

L-Aġenzija Żgħażagħ nediet l-Kampanja Onlajn dwar is-Saħħa Mentali   ‘Trust Yourself to Talk – Anxiety is this you?’. L-10 ta ’Ottubru jimmarka l-‘Jum Dinji għas-Saħħa Mentali’ u din is-sena, kollox jiddependi fuq is-saħħa mentali biex titneħħa l-istigma, filwaqt li tħeġġeġ liż-żgħażagħ biex ifittxu għajnuna u jiksbu informazzjoni affidabbli għal servizzi u appoġġ professjonali.

EYCA logo
ERYICA logo
eurodesk logo
people forming a heart in red t-shirts
YOUTH SECTOR
STRATEGY 2030
A passport, money, a watch and a camera on a map - #DiscoverEU
Żgħażagħ offruti interrail passes
b’xejn għas-sena 2022
MicrosoftTeams-image (2)
richmond foundation
servizz ta’ live chat
People dancing
ANGELA ĠEWWA L-AKROPODITI
DANCE FESTIVAL
Newst letter banner

Subscribe to our MailChimp newsletter and stay up to date with all events coming straight in your mailbox:

* Personal data will be encrypted